RE:Source fortsätter nu arbetet med att bidra till fler upphandlingar med cirkulära kriterier. Vi söker nu organisationer som vill genomföra varsin cirkulär upphandling under 2021 och få stöd av RE:Source.

Under 2020 har det genomförts ett projekt där cirkulär upphandling har testats under verkliga förhållanden, baserat på erfarenheter från bland annat Nederländerna och Belgien. Slutsatserna från 2020 har gett underlag för en svensk modell som nu ska testas under 2021.

– Nu tar vi det ett steg vidare och ser till att det förs över kunskap och resultat från tidigare projekt för att få till riktigt bra och skarpa upphandlingar, säger Elin Larsson, programchef för RE:Source.

Projektet startar i februari och deltagande organisationer åtar sig att under 2021 genomföra varsin cirkulär upphandling med stöd av RE:Source. Stödet består bland annat i utbildning, tillgång till verktyg samt erfarenhetsutbyte och nätverkande med andra organisationer som deltar och genomför upphandlingar inom projektet.

Deltagande organisationer ska ha identifierat ett tydligt behov där en cirkulär upphandling kan göras samt kunna specificera tiden som kan avsättas för att genomföra upphandlingen.

Preliminärt projektupplägg:

4 februari: Besked om antagning till projektet

Andra hälften av februari: Halvdagsmöte med kick-off. Erfarenheter från projektet Cirkulär upphandling 2020 samt en svensk modell för cirkulär upphandling presenteras.

Februari/mars: Ett första arbetsmöte, innehållande kunskapsöverföring och planering för upphandlande organisationer.

April-september: Deltagarna arbetar med sina upphandlingar och coachas av RE:Sources projektansvariga och varandra.

September: Ett andra arbetsmöte hålls där deltagarna delar erfarenheter med varandra.

November: Projektets resultat sammanställs och redovisas vid ett avslutande seminarium.

 

Är du intresserad av att delta? Anmäl dig HÄR

Har du frågor? Kontakta programchef Elin Larsson: elin.larsson@resource-sip.se