Förbered dig inför vår utlysning 2022

Har du en idé som skulle kunna bidra till ökad resurseffektivitet? Eller har du kanske ett problem som är kopplat till material- eller resursanvändning och som du tror går att lösa? Ta hjälp av RE:Source att hitta finansieringsmöjligheter och låt utmaningar och lösningar mötas i en projektansökan till vår stora utlysning 2022.

RE:Source utlyser varje år medel för finansiering av projekt som vill ta fram kunskap, innovationer eller demonstrera lösningar som på olika sätt kan bidra till en ökad resurseffektivitet och främja omställningen mot en hållbar användning av material och resurser. Just nu planerar programmet för en större utlysning som öppnar i början av 2022. För att så många som möjligt ska hinna förbereda sig, bygga konsortier och arbeta fram relevanta projektförslag bjuder vi in till ett digitalt informationsmöte den 10 december kl 9.00. Webbinariet är ett bra tillfälle att lära känna RE:Source och få en uppfattning om vilka typer av projekt vi söker. Vi kommer också att informera om stödnivåer för olika aktörer och annat som kan vara bra att veta inför en ansökan. Det finns också tillfälle att ställa frågor till vår innovationsledare Klas Cullbrand som leder webbinariet.

Varmt välkommen den 10 december klockan 9.00!

Du anmäler dig till webbinariet här.