RE:Source är med och arrangerar Circular Materials Conference den 17-18 mars i Göteborg. En rad RE:Source-projekt är representerade och programmet har också en session på temat Models and Tools for a circular transition, som modereras av RE:Sources innovationsledare Johan Felix.

Quantifying Product‐Level Circularity
Robert Boyer, RISE

Circular procurement
Sven-Olof Ryding, IVL

Strategic tool for circular transition
Hafdis Jonsdottir, Chalmers Industriteknik

Modelling of recycling for improved LCA
Tomas Ekvall, IVL

Natural capital and value creation
Christin Liptow, IVL

Hela programmet finns på Circular Materials Conference hemsida