Ta chansen att presentera ditt företag och er lösning för Beaulieu International Group i Bryssel. Företaget arbetar inom plast- och textilområdet och producerar både råvara och produkter.

 

Små och medelstora företag är välkomna att anmäla sitt intresse att delta i ett europeiskt Meet the buyer-event, en möjlighet som erbjuds genom ett pågående matchmakingprojekt inom RE:Source, där RISE Research Institutes of Sweden och Cleantech Inn Sweden är partners.

Dagen arrangeras som del av Scale-Up, ett delvis EU-finansierat projekt som anordnar många liknande event i norra Europa för att främja matchmaking mellan stora industriföretag och mindre företag inom miljöteknikområdet.

Ett Meet the buyer-event innebär individuella möten, då små och medelstora företag får tillfälle att presentera sina lösningar och diskutera samarbeten med större företag. Mötena sker i enrum under 20-30 minuter och bokas efter noggrann kvalificering av båda parter.

 

28 November, Bryssel

Den 28 november finns möjlighet för er att träffa representanter för Beaulieu International Group, en koncern inom plast- och textilområdet som producerar både råvara och färdiga produkter.

 Har ert bolag lösningar inom något av följande områden är det av särskilt intresse för Beaulieu:

  • Innovative techniques for recycling of polymer flooring materials as well as their semi-finished intermediates, made of PVC, PE, PP, PA and latex, including technologies for upgrading contaminated polymers, e.g. by extraction of impurities or colorants.
  • Environmentally friendly techniques that can be combined with indoor floor coverings. For example ecological cleaning or ecological printing of floor coverings.
  • Innovative materials and/or energy-efficient production processes for the finishing of soft floor coverings. For example with the aim to improve recycling possibilities or to improve the ambient acoustics

 

Anmälan:

Anmäl ert intresse till register@cleantechinn.com så tar vi kontakt för att diskutera möjlighet att delta.


Ytterligare information:


Kontakt:

Carl Arvid Dahlöf, RE:Source, telefon 070-755 95 35, c.dahlof@inno-group.com
Lars Moberger, RISE, telefon 010-516 52 91, lars.moberger@ri.se
Richard Englund, RISE, telefon 070-37 91 645, richard.englund@cleantechinn.com