RE:Source-projektet Strategiskt paraplyprojekt för industriell symbios bjuder in till en spännande heldag på Smögen den 19 juni. Missa inte chansen att ta del av resultat, inspireras av föreläsare och se nya möjligheter som kan göra nytta.

 

Industriell symbios är en väg att öka återvinning och resurseffektivitet i energi- och materialflöden inom industri och samhälle. RE:Source­-projektet Strategiskt paraplyprojekt för industriell symbios har kopplat samman avgränsande projekt för att hitta resultat och lärdomar som kan sammanställas på en generell nivå.
Sotenäs kommun, som medverkat i projektet, bjuder nu tillsammans med flera partners in till en heldag på Smögen under rubriken ”Vad gör vi med det som blev över?” Syftet med dagen är att visa på möjligheter och lyfta fram förebilder inom industriell och social symbios för att på så sätt stimulera till handling som kan göra nytta, såväl lokalt som nationellt.

Evalena Blomqvist, programchef för RE:Source, medverkar i flera programpunkter under dagen. Bland annat ska hon berätta om RE:Sources satsning på industriell symbios och delta i en panel där hon tillsammans med andra experter ska diskutera hur stat och region kan stödja symbiosutvecklingen.

Under dagen presenteras även årets mottagare av Win Win Gothenburg Sustainability Award. Pristagaren kommer att vara på plats och hålla en föreläsning på temat industriell symbios.

Det är gratis att delta och du kan läsa hela programmet och anmäla dig här.