RE:Sources stämma 2018 äger rum den 8 mars klockan 16.30 i RISE lokaler på Eklandagatan 86 i Göteborg.

Det kommer att finnas möjlighet att delta i stämman digitalt, det vill säga via Skype, och all röstning kommer att ske genom e-post. En av orsakerna till detta är att vi vill minska resorna och öka alla medlemmars möjlighet att delta.

Medlemmar i RE:Source kommer att få material och beslutsunderlag en månad innan stämman.
En Skypelänk samt mer information kommer att skickas till alla som ska delta senast den 5 mars.

Orsaken till klockslaget för stämman är att det ska vara möjligt att även delta på Circular Materials Conference som arrangeras i Göteborg den 7-8 mars.

Endast medlemmar i RE:Source kan delta på stämman. Ni som inte är medlemmar är välkomna att bli det genom att skicka in en enkel ansökan via sidan Bli medlem. Gör det före 1 februari så kan ni vara med på stämman!

Centrala val och beslut för stämman är

Alla årsmöteshandlingar hittar du här.