RE:Source har nu rullat i två år. Flera projekt har intressanta resultat att berätta om.
Därför är det dags att hålla RE:Sources första resultatdag. Välkomna till Linköping!

På förmiddagen presenteras bland annat projektet Ett värdebeständigt svenskt materialsystem.

På eftermiddagen blir det parallella sessioner. Under första halvan kan man välja att ta del av projekt om plast eller symbioser, den andra handlar om textilfrågor eller avfallsförebyggande projekt.

Dag och tid:  17 april kl 9.30 till cirka 16.10. Därefter mingel där vi hoppas att många vill vara med.
Plats:             Linköpings universitet, Campus Valla, A-huset (ingång 19 för buss/taxi, ingång 17B för bilburna)
Anmälan:      Öppnar inom kort!

 

Program för dagen (preliminärt):

9:30    Kaffe och registrering

10:00  Inledning

 • Per Stoltz, Ikea, ledamot i RE:Sources programstyrelse
 • Projektet Ett värdebeständigt svenskt materialsystem
 • Presentation av posterutställning

11:30  Lunch med posterutställning 

12:45  Parallella sessioner – A och B

A: Plastprojekt

 • Innovativ återvinning av rör och profiler
 • Hållbar hantering av plastavfall från sjukhus
 • Återvinning av polymerer
 • Båtar i en cirkulär ekonomi

B: Symbiosprojekt

 • Strategiskt paraplyprojekt för industriell symbios
 • Symbiosprojekt 1, 2 och 3

14:00  Fika

14:30  Parallella sessioner – C och D

C: Textilprojekt

 • Pilotanläggning för utveckling av sorteringsteknologier och affärsmodeller för textilavfall
 • Re:Mix –materialåtervinning av textila blandmaterial med nylon och elastan
 • Återvunnen textil som sekundär råvara inom möbelindustrin
 • Uppskalning av textilpappersmaterial på en pappersmaskin

D: Avfallsförebyggande projekt

 • Minskat matsvinn genom offentlig symbios
 • Att förebygga verksamhetsavfall: in- och upplåsningar
 • Kvartersnära minikretsloppsparker och återbrukscentraler
 • ELAN – Elektronik ska återanvändas

15:55  Avslutning och därefter mingel